O firmie
Rymatex Sp. z o. o. istnieje od 2002 roku i działa w branży materiałów ściernych dostarczając produkty najwyższej jakości o bardzo dobrych parametrach technicznych, wytwarzane z włókien szklanych pochodzących od czołowych producentów z Europy i świata oraz spełniające surowe wymogi wynikające z reżimu technologicznego.
Obecnie w firmie produkuje się:
  • tkaniny techniczne z rowingów szklanych
  • siatki z włókna szklanego bez powleczenia
  • siatki z włókna szklanego powleczone żywicą fenolowo-formaldehydową
  • krązki z włókna szklanego powleczone żywicą fenolowo-formaldehydową
  • podkłady pod lamelki
Spółka Rymatex gwarantuje profesjonalną i perfekcyjną obsługę klienta.
Zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliły nam na wypracowanie dobrej i stabilnej pozycji rynkowej. Od początku istnienia firmy Rymatex realizowana jest POLITYKA ZSZ polegająca na indywidualnym podejściu do każdego klienta, ze szczególnym uwzględnieniem jego specyficznych oczekiwań i potrzeb. Równocześnie duży nacisk kładziony jest na spełnianie wymagań dotyczących ochrony środowiska, jak i BHP. Utrzymanie wysokiej jakości wyrobów i usług Rymatex zapewnia poprzez fachowość, rzetelność i sumienność wykonywanych prac. Podstawą działań naszej firmy jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 45001:2018.
Rymatex posiada doświadczenie w realizacji projektów wspieranych środkami publicznymi – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Firma Rymatex swoją działalnośc prowadzi na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

 

Działalność Spólki realizowana jest w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), koncepcję, według której przedsiębiorstwo budując strategię rozwoju w sposób zrównoważony i odpowiedzialny dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność i innowacyjność prowadzonej działalności. 

 

                    
http://www.rymatex.com.pl//userfiles/file/ISO_POL.pdf