Zapytania ofertowe.
 W związku z realizacją projektu pt.: „ Development, implementation and investment in innovative environmental friendly technologies in Rymatex Sp. z o.o.”

Współfinansowanego poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach Zielonego Programu Innowacji Przemysłu w Polsce (nr projektu: 2014/106201)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapytaniem, proszę o kliknięcie w link i wypełnienie formularza. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana zwrotnie.

 

Prace badawczo rozwojowe B+R -rozstrzygnięto

Hala produkcyjno-magazynowa -rozstrzygnięto

Krosna tkackie -rozstrzygnięto

System IT -rozstrzygnięto

Linia do impregnacji -rozstrzygnięto

Dopalacz-rozstrzygnięto

 

http://www.rymatex.com.pl//userfiles/file/ISO_POL.pdf